Faculteitsraad FSW

Nieuws

Verkiezingen: stel jezelf verkiesbaar voor de Faculteitsraad!

De verkiezingen voor de Faculteitsraad komen er weer aan! Als lid van de Faculteitsraad geef je gevraagd en ongevraagd advies aan het Faculteitsbestuur. Ook is het mogelijk om eigen onderwerpen aan te dragen als raad, die vervolgens besproken worden in de faculteitsraadvergaderingen met het Faculteitsbestuur. Daarnaast heeft de raad ook instemmingsrecht bij belangrijke onderwerpen zoals de OER en het facultair verdeelmodel.

De komende verkiezingen zijn voor zowel de studentgeleding, welke plaatsnemen voor één jaar, als voor de personeelsgeleding, welke plaatsnemen voor twee jaar. Medewerkers en studenten kunnen zich verkiesbaar stellen door zich aan te sluiten bij een bestaande lijst of een eigen lijst op te richten. Heb je interesse, wil je meer informatie of wil je je verkiesbaar stellen mail dan naar de voorzitters van de huidige raad:

Een eigen lijst indienen kan van dinsdag 7 maart tot donderdag 6 april 2023. Neem hiervoor contact op met de kiescommissie via KiescommissieFSW@UU.nl
Wanneer je je wil aansluiten bij een bestaande lijst is de deadline vastgesteld door de lijst zelf, houd er rekening mee dat dit waarschijnlijk eerder is dan de deadline voor het indienen van een eigen lijst.