Faculteitsraad FSW

Contact

De leden van de Faculteitsraad zien zichzelf als belangenvertegenwoordigers van personeel en studenten van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Medewerkers en studenten worden dan ook door de raad uitgenodigd haar te benaderen voor informatie. Zijn er kwesties die onder de aandacht moeten worden gebracht? De raad kan ze bespreekbaar maken.

Adres

Universiteit Utrecht / Faculteit Sociale Wetenschappen
Sjoerd Groenmangebouw, Utrecht Science Park
Padualaan 14
3584 CH Utrecht
Postbus 80.140, 3508 TC Utrecht