Faculteitsraad FSW

Verkiezingen_na_PS

Uitslag verkiezingen Faculteitsraad FSW 2023

 

Wat is de faculteitsraad?

De faculteitsraad faculteit Sociale Wetenschappen is het medezeggenschapsorgaan voor personeel en studenten in de faculteit.De raad is de gesprekspartner van de decaan als het gaat om maatregelen van het bestuur en de inrichting van de faculteit. De taken en bevoegdheden van de faculteitsraad zijn beschreven in het faculteitsreglement. De faculteitsraad heeft veertien leden en bestaat voor de helft uit studenten en voor de helft uit medewerkers.

 

Wanneer zijn de verkiezingen?

Elk jaar organiseert faculteit Sociale Wetenschappen verkiezingen voor het invullen van de studentenzetels van de faculteitsraad. En elke twee jaar voor de medewerkerszetels. Dit jaar waren de verkiezingen voor de studentenzetels van 8 tot en met 10 mei 2023.


Personeel: geen verkiezingen

Uit de aangeleverde kandidatenlijsten voor de personeelsgeleding is gebleken dat er voor de Faculteitsraad FSW net zoveel kandidaten als zetels zijn. Hierdoor zullen er dit jaar voor de personeelsgeleding geen verkiezingen zijn.

 1. (Ellen) Reitz
 2. K. (Noémi) Schuurman
 3. J. (Martijn) Mulder
 4. C. (Reine) van der Wal
 5. L. (Kirsten) Buist
 6. C. (Sanne) de Bos
 7. J. (Jacqueline) van Lier

 

Studenten: deelnemers verkiezingen

Er deed een lijst mee aan deze verkiezingen met acht kandidaten voor zeven zetels:
Lijst VUUR

 1. (Ylana) Optekamp
 2. Y. (Mel) Stronk
 3. (Maartje) Stam
 4. (Ming) Peters
 5. M.J. (Britt) Keulen
 6. M.F. (Claire) Bruls
 7. J. (Rik) van Huizen
 8. I. (Anne Ing) Ligtvoet


De uitslag
In totaal brachten van de stemgerechtigden (= 6394 studenten) 690 studenten (10,8%) hun stem uit voor de faculteitsraad. Hiervan waren 70 stemmen blanco (1,1%).


Verkozen studenten
De commissie heeft op basis van artikel 13 van Het Facultair Kiesreglement de uitslag vastgesteld. De volgende zeven studenten zijn met onderstaande stemverdeling in onderstaande volgorde voor één jaar lid van de faculteitsraad gekozen.

Lijst VUUR (totaal: 620 stemmen – 9,7%) http://www.verenigingvuur.nl/

 

 1. 1. Y. (Ylana) Optekamp 156 stemmen (25,1%)
 2. M. (Maartje) Stam 97 stemmen (15,6%)
 3. B.M.J. (Britt) Keulen 94 stemmen (15,2%)
 4. A.I. (Anne Ing) Ligtvoet87 stemmen (14%)
 5. M.Y. (Mel) Stronk 58 stemmen (9,4%)
 6. M. (Ming) Peters 41 stemmen (6,6%)
 7. C.M.F. (Claire) Bruls 45 stemmen (7,3%)
 8. R.J. (Rik)van Huizen 42 stemmen (6,8%)

                                                    620 stemmen (100%)

Helaas hebben Anne Ing Ligtvoet en Claire Bruls aangegeven hun zetel per direct op te geven. Hierdoor zal Rik van Huizen uiteindelijk op de 6de plaats uitkomen en alsnog tot de Raad toetreden. De 7de plek zal worden ingevuld door Lynn Fundter. De huidige raadsleden hebben in Lynn een enthousiaste kandidaat gevonden die graag haar steentje (zonder stemrecht) zal bijdragen in 2023/2024.

Het lidmaatschap gaat in op 1 september 2023. Gefeliciteerd!

Aldus vastgesteld op 11 mei 2023 door de Facultaire Kiescommissie FSW,

S. Raaijmakers – Voorzitter
V. Seibel – WP lid
M. Martens  – Studentlid
B. Barendregt – Secretaris


Meer informatie?
Wil je meer informatie over de verkiezingen? Neem contact op met de Kiescommissie FSW van de faculteit Sociale Wetenschappen.