Faculteitsraad FSW

Personeelsgeleding

De Faculteitsraad bestaat uit veertien leden waarvan zeven personeelsleden. Elke twee jaar organiseert Faculteit Sociale Wetenschappen verkiezingen voor het invullen van deze medewerkerszetels.

Naast de vergaderingen met de gehele raad vergadert de personeelsgeleding van de Faculteitsraad ongeveer zes maal per jaar met het Faculteitsbestuur.

In deze overleggen brengt de personeelsgeleding advies uit over voorgenomen maatregelen van het faculteitsbestuur ten aanzien van:

  • De wijze waarop de arbeids- en dienstvoorwaarden bij de faculteit worden toegepast
  • De wijze waarop het algemeen personeelsbeleid bij de faculteit wordt uitgevoerd
  • De veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid binnen de faculteit
  • De organisatie en werkwijze binnen de faculteit
  • De technische en economische dienstuitvoering bij de faculteit

 

Naast adviesrecht heeft de personeelsgeleding op bepaalde zaken instemmingsrecht. Artikel 25 van het faculteitsreglement beschrijft de formele taken van de personeelsgeleding.

Samenstelling

dr. Reine van der Wal
E-mail: r.c.vanderwal@uu.nl
Chat: Teams link externe link
Telefoon: 030 253 4615

 

dr. Ellen Reitz
E-mail: e.reitz@uu.nl
Chat: Teams link externe link
Telefoon: 030 253 4515

 

dr. Kirsten Buist
E-mail: k.l.buist@uu.nl
Chat: Teams link externe link
Telefoon: 030 253 1412

 

 

Sanne de Bos
E-mail: s.c.debos@uu.nl
Telefoon: 030 253 2016

 

 

dr. Martijn Mulder
E-mail: m.j.mulder@uu.nl
Chat: Teams link

 

 

dr. Noémi Schuurman
E-mail: n.k.schuurman@uu.nl
Chat: Teams link

 

 

Jacqueline van Lier
E-mail: j.j.vanlier@uu.nl