Faculteitsraad FSW

Studentengeleding

De Faculteitsraad bestaat uit veertien leden waarvan zeven studentleden. Als studentgeleding hebben wij onze roots in verschillende opleidingen liggen, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat de verschillende opleidingen van de faculteit vertegenwoordigd worden in de Faculteitsraad.

Wat doen wij?

De studentenafvaardiging komt elke week bijeen om de lopende zaken te bespreken, zoals de vergadering van de Faculteitsraad, de jaarthema’s of andere kwesties. Ongeveer eens per maand komen we samen met het Faculteitsbestuur om zaken te bespreken die de faculteit aangaan. De zaken die we tijdens deze vergaderingen bespreken zijn heel uiteenlopend. Zo kunnen wij advies geven over aanpassingen in de OER of kunnen wij instemmen met de hoofdlijnen van de begroting van de faculteit. Maar dat is niet alles wat de Faculteitsraad doet. Als studentgeleding zijn wij ook betrokken bij de verschillende opleidingen van de faculteit. We werken nauw samen met de opleidingscommissie kamers en management teams van deze opleidingen om zo goed op de hoogte te blijven van wat er speelt op deze opleidingen en deze te kunnen verbeteren. Verder hebben we als studentgeleding onze jaarthema’s waarbij wij onze eigen projecten kunnen opzetten en verwezenlijken. Voor de jaarthema’s van dit jaar kun je onze jaarthema blog lezen.

 

Verkiezingen

Elk jaar organiseert Faculteit Sociale Wetenschappen verkiezingen voor het invullen van de studentenzetels van de Faculteitsraad (dit gebeurt elke twee jaar voor de medewerkerszetels).

Contact

Je mag ons altijd aanspreken als je ons op de campus tegenkomt! Ook kun je mailen naar SW-Faculteitsraadstudenten@uu.nl of de onderstaande mailadressen en je kunt ons volgen op Instagram: @faculteitsraadfsw. Voor meer informatie over de Inspraak! (de studenten medezeggenschap van de faculteit sociale wetenschappen) kun je een kijkje nemen op de website van de Inspraak.

Samenstelling

Ming Peters (Technisch voorzitter)
E-mail: m.peters1@uu.nl

 

 

Mel Stronk (Voorzitter Intern)
E-mail: m.y.stronk@uu.nl

 

 

Maartje Stam (Voorzitter Extern)
E-mail: m.stam1@uu.nl

 

 

Ylana Optekamp (PR)
E-mail: y.optekamp@uu.nl

 

 

Britt Keulen
E-mail: b.m.j.keulen@uu.nl

 

 

Lynn Fundter
E-mail: l.l.fundter@uu.nl

 

 

Rik van Huizen
E-mail: r.j.vanhuizen@uu.nl