Faculteitsraad FSW

Verkiezingen_voor_PS

Het is verkiezingstijd voor de faculteitsraad. Dit verkiezingsjaar worden zowel de personeelsleden (periode 2023-2025) als de studentleden (periode 2023-2024) gekozen. 

— toevoegen linkjes naar verkiezingssites

De afgelopen weken zijn zowel de studentleden als de personeelsleden druk bezig geweest om nieuwe kandidaten te vinden die bereid zijn deel te nemen aan het medezeggenschapstraject en toe te treden tot de Faculteitsraad om het stokje van hun voorgangers over te nemen.

De kiescommissie Faculteit Sociale Wetenschappen heeft in een openbare vergadering op 24 april 2023 beslist dat de volgende kandidaten geldig zijn gesteld. De volgorde van de lijsten is op basis van aangeleverde informatie vanuit de geledingen.

Personeel

Lijst Pegel:

 1. (Ellen) Reitz
 2. K. (Noémi) Schuurman
 3. J. (Martijn) Mulder
 4. C. (Reine) van der Wal
 5. L. (Kirsten) Buist
 6. C. (Sanne) de Bos
 7. J. (Jacqueline) van Lier

Uit de aangeleverde kandidatenlijsten voor de personeelsgeleding is gebleken dat er voor de Faculteitsraad FSW net zoveel kandidaten als zetels zijn. Hierdoor zullen er dit jaar voor de personeelsgeleding geen verkiezingen zijn.

 

Studenten

Lijst VUUR:

 1. (Ylana) Optekamp
 2. Y. (Mel) Stronk
 3. (Maartje) Stam
 4. (Ming) Peters
 5. M.J. (Britt) Keulen
 6. M.F. (Claire) Bruls
 7. J. (Rik) van Huizen
 8. I. (Anne Ing) Ligtvoet

 

Uit de aangeleverde kandidatenlijsten voor de studentgeleding is gebleken dat er voor de Faculteitsraad FSW meer kandidaten als zetels zijn. Hierdoor zullen er dit jaar voor de studentgeleding verkiezingen worden gehouden. De verkiezingen zullen plaatsvinden van 8 tot en met 10 mei 2023.

Graag wijst de Kiescommissie nog even op de belangrijke rol die de Faculteitsraad heeft binnen de facultaire gemeenschap. Het is het medezeggenschapsorgaan voor personeel en studenten. De raad is bevoegd om met de decaan te overleggen over alle facultaire aangelegenheden. De raad heeft instemmingsrecht bij een aantal belangrijke besluiten van de decaan, zoals de vaststelling van het faculteitsreglement en de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

De Faculteitsraad van de Faculteit Sociale Wetenschappen bestaat uit zeven personeelsleden en zeven studentleden en wordt voorgezeten door Toon Taris. Zij vergaderen negen keer per jaar.

Belangrijke data in het kort:

Donderdag 6 april 2023 Einde kandidaatstelling
Maandag 24 april 2023 Vaststelling geldige FR FSW kandidaten in openbare zitting van 13.30 – 14.00 uur in de Faculteitskamer (Langeveld E3.14)
Maandag 8 t/m woensdag 10 mei 2023 Stemming
Vrijdag 12 mei 2023 Vaststelling verkiezingsuitslag FR FSW in openbare zitting van 11.00 – 11.30 uur in de Faculteitskamer (Langeveld E3.14)