Faculteitsraad FSW

Nieuws

Wat is er besproken op raadsvergadering van 24 januari?

Op 24 januari heeft alweer de 5e raadsvergadering plaatsgevonden. In dit korte verslag zullen we de belangrijkste punten even aanstippen.

Zo is de website van de FR (zoals je kunt zien) zo goed als af! De raad heeft afgesproken regelmatig stukjes te schrijven over vergaderingen en andere belangrijke dingen die spelen in de Faculteit. Blijf de website dus vooral goed in de gaten houden!

Verder is er een update gegeven over de openingstijden van verschillende gebouwen. Studieverenigingen hadden vorig jaar aangegeven dat zij het jammer vonden dat ze door de nieuwe (vroege) sluitingstijden ’s avonds geen activiteiten meer konden organiseren in het Langeveld- of Sjoerd Groenmangebouw. Daarom is er een pilot uitgevoerd waarbij deze gebouwen om de week op donderdagavond langer open waren. Uit de afgelopen periode bleek echter dat de gebouwen slecht bezocht werden op die avonden. Er wordt nu onderzocht waar dit aan ligt.

Ook is de ‘gids interne kwaliteitszorg’ besproken met de Faculteitsraad. Dit is een gids die beschrijft hoe de faculteit sociale wetenschappen de kwaliteit van het onderwijs waarborgt. Hierover hebben de raadsleden wat vragen gesteld en aanpassingen voorgesteld die zijn overgenomen.

Ten slotte is de evaluatie van de ‘Wayfinding app’ besproken, de app die bezoekers de weg kan wijzen in het Langeveldgebouw. Uit de evaluatie bleek dat de app niet van toegevoegde waarde was en zal dan ook niet meer gebruikt worden.