Faculteitsraad FSW

Nieuws

Het is verkiezingstijd voor de faculteitsraad.

De afgelopen weken zijn zowel de studentleden als de personeelsleden druk bezig geweest om nieuwe kandidaten te vinden die bereid zijn deel te nemen aan het medezeggenschapstraject en toe te treden tot de Faculteitsraad om het stokje van hun voorgangers over te nemen. De kiescommissie Faculteit Sociale Wetenschappen heeft in een openbare vergadering op 24 april…

Lees meer

Wat is er besproken op raadsvergadering van 24 januari?

Op 24 januari heeft alweer de 5e raadsvergadering plaatsgevonden. In dit korte verslag zullen we de belangrijkste punten even aanstippen. Zo is de website van de FR (zoals je kunt zien) zo goed als af! De raad heeft afgesproken regelmatig stukjes te schrijven over vergaderingen en andere belangrijke dingen die spelen in de Faculteit. Blijf…

Lees meer

Verkiezingen: stel jezelf verkiesbaar voor de Faculteitsraad!

De verkiezingen voor de Faculteitsraad komen er weer aan! Als lid van de Faculteitsraad geef je gevraagd en ongevraagd advies aan het Faculteitsbestuur. Ook is het mogelijk om eigen onderwerpen aan te dragen als raad, die vervolgens besproken worden in de faculteitsraadvergaderingen met het Faculteitsbestuur. Daarnaast heeft de raad ook instemmingsrecht bij belangrijke onderwerpen zoals…

Lees meer

Nieuwe website

Om de zichtbaarheid en vindbaarheid van de Faculteitsraad FSW te verbeteren heeft de Faculteitsraad een nieuwe website gelanceerd.

Lees meer

Hoe is dat, lid zijn van de faculteitsraad?

Personeelsleden kunnen zich eens per twee jaar kandidaat stellen, en dat is dus nu! Wat houdt dat in, lid zijn van de faculteitsraad? Lees hier het interview met twee leden van de raad, Reine van der Wal (universitair docent bij Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie) en Anke Horstman (onderzoeksondersteuner bij Educatie & Pedagogiek) vertellen.  

Lees meer